ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ใน Google Adwords

ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ใน Google Adwords

ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ใน Google Adwords 

ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ใน Google Adwords มีอะไรบ้าง แต่ละคำหมายถึงอะไร มาดูกัน

 1. Keyword หมายถึง คำที่ผู้ใช้ค้นหาในหน้า Google
 2. Landing Page หมายถึง หน้าปลายทางที่ปรากฎหลังจากที่ผู้ใช้คลิกโฆษณา
 3. Relevancy หมายถึง ความเกี่ยวข้องของโฆษณากับ Landing page
 4. CTR (Click Through Rate) หมายถึง อัตราส่วนจำนวนการคลิกต่อจำนวนครั้งที่โฆษณาถูกแสดงผล
 5. Imp (Impression) หมายถึง จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกแสดงผล
 6. Quality Score หมายถึง คะแนนการโฆษณาของแต่ละ Keyword มีตั้งแต่ 1-10 คะแนน
 7. CPC (Cost per click) หมายถึง อัตราค่าคลิกต่อครั้ง
 8. CPM (Cost per impression) หมายถึง ค่าคลิกต่อ 1,000 จำนวนครั้งที่มีการเห็น
 9. CPA (Cost per acquisition) หมายถึง ค่าคลิกต่อ Conversion เช่นการสมัครสมาชิก หรือการซื้อสินค้า
 10. Max.CPC หมายถึง ค่าคลิกสูงสุดต่อครั้ง (สกุลเงินบาทหรือ $) ที่กำหนดไว้
 11. Status หมายถึง สถานะของโฆษณา เช่น Active , Pause, Delete เป็นต้น
 12. Campaign หมายถึง แคมเปญโฆษณาในการโฆษณา มีไว้เพื่อบริหาร จัดการ และจำแนกหมวดหมู่โฆษณา

Get In Touch

 • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
 • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
 • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
 • HOTLINE: 085-359-8999
 • OFFICE PHONE: 083-569-7999
 • LINE@ ID: @nextrix
 • FB: www.fb.com/NextrixThailand
 • http://www.nextrix.com
 • Premium T-Shirts