ต้องใช้เงินเท่าไร? ในการโฆษณาบน Facebook

ต้องใช้เงินเท่าไร? ในการโฆษณาบน Facebook 

การโฆษณาบน Facebook

คำถามยอดฮิต ที่เจ้าของธุรกิจ มักจะตั้งคำถามว่า ในการโฆษณาบน Facebook ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ต้องใช้เงินเยอะไหม ซึ่งการใช้เงินในการโฆษณาบน Facebook ขึ้นอยู่กับคุณเอง คุณสามารถเลือกได้ระหว่างงบประมาณต่อวัน หรืองบประมาณตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงการประมูลราคาต่อการเห็นโฆษณาหนึ่งพันครั้ง (CPM) หรือการประมูลราคาต่อคลิก (CPC) คุณจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้รับคลิกหรือจำนวนการเห็นโฆษณา โดยไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถดูราคาโฆษณาของคุณได้จากตัวจัดการโฆษณา

งบประมาณต่อวัน คืออะไร?

งบประมาณต่อวัน คือจำนวนเงินต่อวันที่คุณระบุว่าคุณต้องการใช้จ่ายกับชุดโฆษณาใดๆ โดยเฉพาะ ชุดโฆษณาแต่ละชุดจะมีงบประมาณแยกต่างหาก ดังนั้นโปรดจำไว้ว่าคุณมีชุดโฆษณาที่กำลังใช้งานมากกว่าหนึ่งชุดในบัญชีผู้ใช้ของคุณ โฆษณาของคุณจะหยุดแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อครบวงเงินของงบประมาณต่อวันของชุดโฆษณาสำหรับวันนั้น จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจำนวนมากกว่างบประมาณรายวันในแต่ละวันของคุณ

งบประมาณตลอดอายุการใช้งาน  คืออะไร?

การตั้งงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน มีลักษณะคล้ายกับงบประมาณต่อวัน แต่แทนที่จะกำหนดจำนวนการใช้จ่ายแบบต่อวัน คุณจะกำหนดงบประมาณตลอดอายุการใช้งานสำหรับใช้จ่ายในตลอดช่วงอายุการใช้งานของชุดโฆษณา ระบบของเราจะเผยแพร่การใช้จ่ายของคุณโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่คุณเลือก

เช่น หากคุณระบุงบประมาณที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับชุดโฆษณา 10 วัน คุณจะต้องจ่ายเงินประมาณ 10 ดอลลาร์ต่อวัน หากชุดโฆษณาใช้จ่ายวันแรกเพียง 8 ดอลลาร์ ระบบจะพยายามชดเชยจำนวนที่ขาดไปในวันหลังภายในชุดโฆษณา

ค่าใช้จ่ายต่อการเห็นโฆษณา 1,000 ครั้ง (CPM) คืออะไร?

 CPM เฉลี่ยคือจำนวนที่คุณจ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับการเห็นโฆษณาทุกหนึ่งพันครั้ง ซึ่งคำนวณโดย:

 ค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับโฆษณา / (จำนวนการเห็นโฆษณาทั้งหมด / 1000)

 หมายเหตุ: คุณจะเห็นข้อมูลนี้แม้ว่าโฆษณาของคุณจะประมูลราคาแบบ CPC แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการเห็นโฆษณา ในกรณีที่คุณได้ประมูลราคาแบบ CPM เท่านั้น 

ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC)  คืออะไร?

ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC)  คือจำนวนที่คุณจ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับแต่ละคลิกบนโฆษณาของคุณ CPC เฉลี่ยคำนวณได้โดย: 

 ค่าใช้จ่ายสุทธิสำหรับโฆษณา / จำนวนคลิกสุทธิ

 หมายเหตุ: คุณจะเห็นข้อมูลนี้แม้ว่าโฆษณาของคุณจะประมูลราคาแบบ CPM แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับคลิกในกรณีที่คุณได้ประมูลราคาแบบ CPC เท่านั้น

Get In Touch

  • บริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด
  • EMAIL: info@nextrix.com, nextrixmarketing@gmail.com
  • ADDRESS: 889/16 Ramintra Road Kannayao, Kannayao, Bangkok
  • HOTLINE: 085-359-8999
  • OFFICE PHONE: 083-569-7999
  • LINE@ ID: @nextrix
  • FB: www.fb.com/NextrixThailand
  • http://www.nextrix.com
  • Premium T-Shirts